Titulek a menu
MENU

VÝSTAVBA—ELEKTRIFIKCE


1928- zastupitelstvo se usneslo vyřešit mimo jiné elektrifikovat celou obec.

5.3.1930- obec uzavírá smlouvu s Elektrickými podniky hl.m.Prahy o elektrifikaci obce.

10.května 1930 - zakupuje obec od manželů Kalových pozemek č.k.231 o ploše 20,25 m2 na stavbu transformační stanice (22 000 V/380 - 200 kVA).

1.12.1930- trafostanice byla dokončena .

1931- žárovky se rozsvítily.

1957- zřízena nová trafostanice na Budovci.


ZDROJE:
obecní kronika
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999

www.historiesuchdola.cz © 2013-2019