Titulek a menu

UDÁLOSTI

1 1648 Vyplenění Suchdola Švédy
2 1914-1918 1. světová válka
3 1939-1945 Okupace
4 29.4.1945 Transport smrti—Roztoky
5 1945 Pražské povstání
6 1948 Nástup KSČ
7 1968 Okupace—srpen 1968
8 17.8.1974 Živelní pohroma zápis v obecní kronice
9 30.10.1975 Havárie letadla 1975 vzpomínka, 30.10.2015
fotogalerie
10 1990 Požár školního pavilonu
11 8.8.2003 Požár mrazíren—Sedlec novinový článek 1
novinový článek 2


www.historiesuchdola.cz © 2013-2019