Titulek a menu
MENU

PAMÁTNÉ, VÝZNAMNÉ STROMY


VRBA ZAPOMENUTÁ soutok Horoměřického a Únětického potoka
LÍPA SVOBODY před základní školou
LIPOVÁ ALEJ Gagarinova ulice
PLATAN vstup ČR do EU (1.5.2004)
Suchdolské náměstí
STROMY ČESTNÝM OBČANŮM založení aleje stromů čestným občanům u kapličky
HRANIČNÍ DUBY identifikace a určení stáří hraničních dubů
www.historiesuchdola.cz © 2013-2019