Titulek a menu
MENU

OSOBNOSTI

  OSOBNOSTI Odboj—Společenská angažovanost—věda—historie
  STAROSTOVÉ Rychtáři—starostové—předsedové MNV—starostové
  LÉKAŘI
  UMĚNÍ Malíři—hudba—herci
  SPORT
  KRONIKÁŘI
  JMÉNA NA PAMĚTNÍ DESCE Obětí 1. světové války
  OBĚTI HOLOCAUSTU Židovští občané, kteří měli před deportací bydliště v Suchdole a zahynuli
  JMÉNA NA POMNÍKU Obětí 2. světové války
  ČESTNÍ OBČANÉ Čestné občanství in memoriam
  PAMĚŤ SUCHDOLA Vzpomínky suchdolských pamětníků

www.historiesuchdola.cz © 2013-2019