Titulek a menu

NOVINKYSRPEN 2019

1. ROZVOJ OBCE-doprava Dopravní smyčka Foto č. 7-9
od 2. Pravé MENU Probíhá úprava
4. OSOBNOSTI—čestní občané S. Husa, M. Kněžek Od 20.6.2019
5. FOTOGALERIE—školy
FOTOGALERIE-podle ulic
ŽIVNOSTI
Ročník 1949, třída A
Pod Rybníčkem
Obchod Bedřicha Grünhuta
Foto č. 2b + identifikace
Foto č. 14, stejné foto
Řádek č. 13, foto č. 3, stejné foto
6. ŠKOLNÍ TŘÍDY Ročník 1953, třída B Foto č. 3
8. RESTAURACE Restaurace Výhledy—U Měřinských Foto č. 1, 2
12.
16.
ŠKOLNÍ TŘÍDY   Ročník 1952, třída A
Ročník 1946, třída B
OPRAVA—třída 1951 A—foto 3, 4
.
17. KULTURA Obrazy o Suchdole Helena Bínová
21. FOTOGALERIE Brandejsův statek Foto č. 41, 42
27. RESTAURACE Sedlec—Hostinec U lva Fotografie z roku 1958

ZÁŘÍ 2019

1. RESTAURACE U Urbanů Zpráva z roku 1949 o divadelním sále
7. FOTOGALERIE—podle ulic Ke Kozím hřbetům Foto č. 15, 16
13. FOTOGALERIE—podle ulic Pro orientaci všude doplněny mapy
19. ŠKOLA—seznam učitelů Jaroslav Kašík Foto z výletu 1936


www.historiesuchdola.cz © 2013-2019