Titulek a menu

RESTAURACE U SLONA

SEDLEC č.p.1

zpět-hospody      

Pro reklamní účely Pražského měšťanského pivovaru na výstavě obchodní a živnostenské komory v r. 1908 na pražském výstavišti, byl postaven slon s restaurační místností v trupu.
Nesl na hřbetě tři velké pivní sudy se symbolickým patronem pivovarníků, sedícím na nejvyšším z nich.

1
(foto Rudolf Bruner-Dvořák, 1908)
.
2
(foto Rudolf Bruner-Dvořák, 1908)
.
3
(foto poskytl M.Černý)
pohlednice, 1908

4
Prof. dr. Ing. Jan Kieswetter (vypracoval technické řešení železné konstrukce stavby).

Stavba navržena akademickým sochařem Karlem Novákem, žákem J.V.Myslbeka.


Po skončení výstavy jej koupil sedleckýhostinský Šenk(15 000 korun).
Stavba byla přestěhována do zahrady za hotelem California (č.p.1), jejíž majitelem byl p.Šenk.

5
(foto poskytl M.Černý)
Montáž objektu v Sedleci.

V roce 1920 jej koupil i se zahradouhostinský Pivoňka.

Stal se velkou atrakcí výletníků.

V padesátých letech byl slon již v dezolátním stavu.
Podle údajů pana Pivoňky přispěli k devastaci na konci druhé světové války Vlasovci ubytovaní v hotelu California, když slona ostřelovali z oken hotelu.
Objekt postupně chátral.
Rozpadal se nejen samotný Slon, ale i zadní trakt restaurace.
V r. 1969 bylo rozhodnuto o jeho likvidaci.
V r. 1974 byly odstraněny jeho poslední zbytky.

V roce 1969 zemřel hostinský Pivoňka ve věku 92 let.

6
(foto poskytli manž. Vacátkovi—Sedlec)
7
(foto poskytli manž. Vacátkovi—Sedlec)


ZDROJE:
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka, 1999
pamětníci

FOTOGALERIE:
Restaurace U slona

  • Licence Creative Commons